Дума Описание
пантомима мн. пантомими, ж. Театрално представление, в което образите се изграждат без думи, а само с жестове и мимика.