Дума Описание
пантеизъм само ед. 1. Философско учение, което отъждествява бога с природата. 2. Обожествяване на природата.