Дума Описание
пансионерка мн. пансионерки, ж. Жена пансионер.