Дума Описание
пансионер мн. пансионери, м. Човек, който живее в пансион.