Дума Описание
пансион мн. пансиони, (два) пансиона, м. 1. Учебно заведение, в което учениците получават пълна издръжка. 2. Общежитие. 3. Квартира с храна. Пълен пансион.