Дума Описание
паноптикум само ед. Музей, в който са събрани восъчни фигури на известни хора или на други редки и ценни предмети.