Дума Описание
паница мн. паници, ж. Широк и дълбок съд, в който се поднася обикновено супа или нещо за пиене. • За паница леща. Срещу нищожно възнаграждение, с ниска цена. • Стъпвам като в паници. Стъпвам несигурно, неудобно.