Дума Описание
панерка мн. панерки, ж. Малък панер за хляб, плодове или други вещи.