Дума Описание
панер мн. панери, (два) панера, м. Плетен съд, подобен на кош. за дрехи или други вещи.