Дума Описание
панегирик мн. панегирици, (два) панегирика, м. 1. Вид литературно произведение, в което се възхвалява изтъкнато държавно лице (в гръцката и римската литература) или църковен деятел, светец. 2. Прен. Прекалена похвала, славо-словие, незаслужена възхвала. // прил. панегиричен, панегирична, панегирично, мн. панегирични.