Дума Описание
панама само ед. 1. Вид широкопола лятна шапка, изработена от слама, коноп или други влакна. 2. Вид памучен плат на малки квадратчета, който се използва за бродиране. Ленена панама.