Дума Описание
панаирен панаирна, панаирно, мн. панаирни, прил. Който е свързан с панаир. Панаирно градче. Панаирна палата.