Дума Описание
панаир мн. панаири, (два) панаира, м. 1. Голям пазар, който се провежда веднъж годишно. 2. Изложба на мостри, където се сключват търговски сделки. Пловдивски панаир. 3. Прен. Много шумно място, с много хора.