Дума Описание
памид само ед. 1. Вид грозде с тънка люспа и тъмни зърна. 2. Вино от такова грозде. // прил. памидов, памидова, памидово, мн. памидови (към 1 знач.). Памидово вино.