Дума Описание
памет паметта само ед., ж. 1. Способност да се запазва и възпроизвежда при необходимост някакво знание или впечатление. Добра памет. Силна памет. 2. Спомен, честване. В памет на загиналите. 3. Спец. Част от апаратурата на компютър или друга изчислителна машина, в която се съхранява информация. • Вечна памет! Винаги да се помни. • Зрителна памет. Способност да се възпроизвеждат текстове и образи. • Слухова памет. Способност да се възпроизвеждат възприети чрез слуха неща. • Говоря по памет. Без да гл