Дума Описание
палуба мн. палуби, ж. Открит под на кораб. Моряците се събраха на палубата.