Дума Описание
пална палнеш, мин. св. палнах, мин. прич. палнал, св. — вж. палвам.