Дума Описание
палмета мн. палмети, ж. Спец. 1. Форма на короната на овощни или декоративни дървета във вид на ветрило или разтворена длан (като палмово листо). 2. Овощни дървета, на чиято корона е предадена такава форма. // прил. палметен, палметна, палметно, мн. палметни. Палметни насаждения. Палметна градина.