Дума Описание
палма мн. палми, ж. 1. Южно вечнозелено дърво с право стъбло и събрани на кичур листа. Декоративна палма. 2. Прен. Победа, първенство. // прил. палмов, палмова, палмово, мн. палмови. Палмово клонче.