Дума Описание
палитра мн. палитри, ж. 1. Дъска, обикновено елипсовидна, върху която художниците размиват боите си. 2. Прен. Подбор от цветови съчетания в картина или в творчеството на един художник. Ярка палитра. 3. Прен. Съвкупност от изразни средства.