Дума Описание
палимпсест мн. палимпсести, (два) палимпсеста, м. Старинен ръкопис, написан върху по-стар заличен текст на пергамент.