Дума Описание
палеонтология само ед. Наука за вкаменелите изкопаеми животни и растения и за развитието на живата природа през различните епохи.