Дума Описание
палеолит само ед. Спец. Най-ранният етап от каменната епоха.