Дума Описание
палеографски палеографска, палеографско, мн. палеографски, прил. Който се отнася до палеограф и палеография. Палеографски изследвания.