Дума Описание
палеография само ед. Историко-филологическа наука, която се занимава с изучаване на древни ръкописи и тяхното писмо.