Дума Описание
палеж мн. палежи, (два) палежа, м. Палене, подпалване.