Дума Описание
палвам палваш, несв. и пална, св. Паля еднократно или поединично.