Дума Описание
палач мн. палачи, м. 1. Човек, който изпълнява смъртни присъди. 2. Прен. Мъчител, потисник.