Дума Описание
палатка мн. палатки, ж. Временно помещение от изпънат брезент или кожа. През лятото живея на палатка.