Дума Описание
палатален палатална, палатално, мн. палатални, прил. Спец. Във фонетиката — звук, който се учленява върху твърдото небце; мек, смекчен. Палатални съгласни. // същ. палаталност, палаталността, ж.