Дума Описание
палата мн. палати, ж. 1. Голяма представителна обществена сграда. Съдебна палата. Търговска палата. Синодална палата. 2. Помещение, в което се излагат част от експонатите на изложба, панаир и др. Всички палати по време на Пловдивския панаир бяха заети. 3. Законодателен орган в някои страни. 4. Название на някои държавни учреждения. Сметна палата.