Дума Описание
палат мн. палати, (два) палата, м. 1. Дворец, замък. 2. Прен. Разкошно жилище.