Дума Описание
пал само ед. Система за излъчване на телевизионен сигнал.