Дума Описание
пакт пактът, пакта, мн. пактове, (два) пакта, м. Важен международен договор.