Дума Описание
пакостница мн. пакостници, ж. Жена или женско животно пакостник.