Дума Описание
пакостник мн. пакостници, м. 1. Същество, което пакости. 2. Немирно дете.