Дума Описание
пакостлив пакостлива, пакостливо, мн. пакостливи, прил. 1. Който прави пакости; вреден. 2. Немирен, непослушен. Пакостливо дете. // същ. пакостливост, пакостливостта, ж.