Дума Описание
пакостен пакостна, пакостно, мн. пакостни, прил. Който причинява пакост.