Дума Описание
пакет мн. пакети, (два) пакета, м. 1. Нещо, което е добре увито или запечатано. Носеше малък пакет. 2. Малка пощенска пратка. 3. Събрани на едно място вещи. • Индивидуален пакет. Вещи, необходими за първа медицинска помощ. • В пакет. Заедно, на куп, общо. Футболистите нападаха в пакет. // същ. умал. пакетче, мн. пакетчета, ср.