Дума Описание
пазва мн. пазви, ж. 1. Мястото между гърдите и покриващото ги облекло. Мушна писмото в пазвата си. 2. Остар. Горна част на дреха, деколте. 3. Прен. Обикн. мн. Дълбини, недра. В пазвите на планината. • Змия в пазвата. Човек, на когото се доверявам, а той действа срещу мене. • Плюя си в пазвата. Успокоявам се, след като съм се изплашил силно.