Дума Описание
пазач мн. пазачи, м. Човек, чиято служба е да пази. Пазач на завод. Нощен пазач. Пазач в музей.