Дума Описание
пазарен пазарна, пазарно, мн. пазарни, прил. Който е свързан с пазар или се отнася до пазар. • Пазарен ден. Ден, в който се провежда най-големият пазар. • Пазарна цена. Цена, която се определя от търсенето и предлагането, е Пазарна икономика. Икономика, която е съобразена с търсенето и предлагането.