Дума Описание
паж пажът, пажа, мн. пажове, м. 1. Истор. Млад благородник през средновековието, който прислужвал на знатни особи. 2. Прен. Пренебр. Лице, което се поставя в услуга на друго, обикн. високопоставено лице, и угажда на капризите му.