Дума Описание
падеж мн. падежи, (два) падежа, м. 1. Спец. Крайна дата за изплащане/погасяване на кредит или друго финансово задължение. Падежът на дългосрочния заем изтича утре. 2. Спец. В граматиката - форма за изменение на име, с която се изразява отношение към другите думи в изречението. Именителен падеж. // прил. падежен, падежна, падежно, мн. падежни. Падежна дата. Падежни остатъци.