Дума Описание
падам падаш, несв. и падна, св. 1. Движа се, устремявам се надолу под действието на тежестта си и земното притегляне. Пречупеното дърво падна на земята. 2. Прен. Понижавам се, намалявам, спадам. Цените няма скоро да паднат. Температурата й падна. 3. За атмосферни явления: вали, появява се. Падна дебел сняг. Падна слана!роса. 4. Отпускам се надолу, провисвам, смъквам се. Косите й падаха на вълни по раменете и гърба и. 5. Загубвам властта. Правителството падна. 6. Губя положението си, ставам по-лош; пропадам. Падаш в очите ми с поведението си. 7. Съсредоточавам се върху нещо, лягам, струпвам се. Светлината падаше върху лицето й. Отговорността пада върху всички. 8. Отделям се от мястото си, откъсвам се. Копчето ми падна. Пломбата на зъба ми падна. 9. Бивам превзет, победен; загубвам в двубой. Крепостта падна. Отборът ни падна в последната среща. 10. Прен. Бивам убит; загивам. Падна в неравен бой. 11. Прен. Наставам, настъпвам. Падна чудна лятна нощ. Падна мрак. 12. Разг. Проявявам някакво качество, обикновено в слаба степен. Падам малко писател. 13. Прен. Явява се удобен случай, случва се. Сега ми падна да пътувам. 14. Прен. Разг. Случва се, става, извършва се, има. Когато се съберат, пада голяма игра. Падна голям бой.