Дума Описание
пад падът, пада, мн. падове, (два) пада, м. Наклон, разлика във височината, от която се спуска вода.