Дума Описание
пагон мн. пагони, (два) пагона, м. 1. Отличителен знак, който се поставя върху раменете на военна или друга униформена дреха, като показва мястото в йерархията. 2. Украса за дреха. // прил. пагонен, пагонна. пагонно, мн. пагонни.