Дума Описание
пагинация мн. пагинации, ж. Спец. Номерация на страници в ръкопис или книга.