Дума Описание
пагамент само ед. Спец. При търговски сделки — плащане в брой.