Дума Описание
павурче мн. павурчета, ср. Диал. Плосък съд, в който се налива течност, обикн. ракия.